Historia i społeczeństwo. Wehikuł czasu. Klasa 4. Podręcznik + CD. REFORMA

Do tego produktu polecamy:

Autor: T. Małkowski

Wydawnictwo:GWO

ISBN: 978-83-7420-099-8

nr MEN: 428/1/2012

Format: 20.0x26.0cm

Typ oprawy: miękka

Typ publikacji: podręcznik

Nr katalogowy: 12984

Cena detaliczna: 22,60 zł

Cena: 20,34

Do koszyka

Opis:

Nowy podręcznik do czwartej klasy z nowej serii Wehikuł czasu. Zgodny z obowiązującą podstawą programową i dopuszczony do użytku szkolnego pod numerem 428/1/2012.

Jak przekazuje wiedzę?

W pierwszej części lekcji zaciekawia dzieci tematem za pomocą emocjonujących opowiadań. Ich tłem są wydarzenia historyczne, a bohaterami – rówieśnicy obecnych czwartoklasistów.

W drugiej części lekcji historyczne tło wychodzi na pierwszy plan: dzieci otrzymują odpowiedzi na większość pytań, które narodziły się podczas lektury opowiadania. Lekko napisany autorski wykład, proste teksty źródłowe, ilustracje, barwne rekonstrukcje i mapy niosą ze sobą wiedzę na miarę czwartoklasisty.

Jak sprawdza zrozumienie?

Już w trakcie lekcji – za pomocą cząstkowych pytań do mniejszych fragmentów tekstu.

Jak pomaga zapamiętać?

Służą temu ćwiczenia aktywizujące, zestawy poleceń oraz blok Zapamiętaj zamieszczone na końcu każdej lekcji w podręczniku. Uzupełnieniem są zestawy zadań w zeszycie ćwiczeń (do wykonania w domu) oraz program powtórkowy zamieszczony na CD-ROM-ie.

CD-ROM jest dołączony do podręcznika i zawiera zestawy zadań interaktywnych do wszystkich działów. Można je wykonywać w szkole (jeśli pozwala na to wyposażenie klasy) lub w domu, przy komputerze. Praca z CD-ROM-em sprawia, że dziecięca fascynacja komputerem przynosi wymierne efekty. Służy ugruntowaniu wiadomości oraz dobremu przygotowaniu do sprawdzianu.

Ładowanie...